Alibaba Manufacturer Directory - Suppliers, Manufacturers, Exporters & Importers
Bởi {0}
logo
Dongguan Zhongxin Garment Accessories Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Nhãn, thẻ treo, chuỗi nhựa, truyền nhiệt, nhãn dệt
Thứ tự xếp hạng1 phổ biến nhất trong Ma nơ canhFinished product inspectionFull customizationSupplier assessment proceduresYears in industry(5)