Print Label, Print Label direct from Dongguan Zhongxin Garment Accessories Co., Ltd. in CN
Bởi {0}
logo
Dongguan Zhongxin Garment Accessories Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Nhãn, thẻ treo, chuỗi nhựa, truyền nhiệt, nhãn dệt
Thứ tự xếp hạng1 phổ biến nhất trong Ma nơ canhFinished product inspectionFull customizationSupplier assessment proceduresYears in industry(5)
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Nhấp vào {0} để chọn sản phẩm bạn muốn hỏi thông tin trước khi nhấp vào nút Liên hệ với nhà cung cấp.