Bởi {0}
logo
Dongguan Zhongxin Garment Accessories Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Nhãn, thẻ treo, chuỗi nhựa, truyền nhiệt, nhãn dệt
Thứ tự xếp hạng1 thời gian phản hồi nhanh trong Ma nơ canhFinished product inspectionFull customizationSupplier assessment proceduresYears in industry(5)
Liên hệ với Nhà Cung Cấp

Dongguan Zhongxin Garment Accessories Co., Ltd.

Gửi tin nhắn hỏi hàng
Ghé thăm cửa hàng
Performance